Assalamualaikum.....Salam Sejahtera........Salam 1 Malaysia..............Selamat berpuasa di Bulan Ramadhan al-Mubarak semoga Allah memberkati segala apa yang kita lakukan untuk kebaikan di dunia dan di akhirat ......amin ..ya..rabulalamin...

Friday, 16 May 2008

Lipatan Dan GuntinganTahun 1
Mata Pelajaran                                  :Pendidikan Seni Visual
Tahun                                                 :1 Kuning
Umur                                                  :7 Tahun
Bilangan Murid                                 :25 Orang ( Lelaki = 15 orang, Perempuan = 10 orang)
Tarikh                                                :16 Mei 2008
Hari                                                    :Jumaat
Masa                                                   :9.45 – 10.45 pagi
Bidang                                                :Membuat Rekaan dan Corak
Teknik                                                :Lipatan dan Guntingan

Tajuk Pembelajaran                             : Membuat rekaan dan corak
                                                             - murid mempelajari tentang teknik melipat dan menggunting untuk menghasilkan corak

Hasil Pembelajaran                              :Di akhir proses P&P murid akan dapat:
- menggunakan daya kreativiti mereka untuk menghasilkan corak yang menarik dengan teknik  
  yang mudah
                                                           
Kemahiran Berfikir                             :     -     Mengenalpasti                                     - Menyusun atur
-          Membuat pilihan                                 - Menjana idea kreatif
-          Menghubungkait                                 - Mengingati semula
-          Mencirikan                                          - Pengolahan
-          Keseragaman

Penerapan Nilai Murni                        :     -     Berdisiplin                                           - Menghargai pendapat kawan sekelas
-          Keyakinan diri                                                - Menjaga kebersihan
-          Berani menjawab                                - Berhati-hati

Alat Bantu Mengajar (ABM)              :Komputer riba (Persembahan Elektronik)

v  Contoh bentuk yang biasa dilihat
v  Contoh corak yang telah siap
v  Pemilihan bentuk untuk dijadikan corak
v  Teknik dan cara membuat corak


           
Bahan
Langkah
Contoh beberapa bentuk yang biasa dilihat
Set induksi
Contoh corak yang telah siap
Langkah kerja
Teknik melipat dan menggunting
Langkah kerja
 - kertas lukisan
 - kertas warna
 - Gunting
 - Gam
Langkah kerja


Pengetahuan Sedia Ada :
v  Murid sendiri tentunya ada yang telah biasa melihat corak-corak
v  Mereka biasanya boleh melihat di mana –mana sahaja (dalam buku, sekolah, rumah dan luar rumah)


LANGKAH / MASA
ISI KANDUNGAN
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
CATATAN

SET INDUKSI
09:45 – 09:52 pagi
(5 minit)

Guru menunjukkan beberapa contoh bentuk kepada murid- murid.

Rujuk Lampiran

Guru kemudiannya menyoal murid- murid secara rawak:

a)      Pernah melihat bentuk ini?

b)      Di manakah kita boleh   
      melihat bentuk ini?
      - buku
      - barang-barang

c)   Siapa pernah melukis
      bentuk ini?


1)      Guru menunjukkan contoh beberapa bentuk yang biasa dilihat sebagai langkah pengenalan kepada tajuk mata pelajaran untuk hari itu.

2)      Guru memperincikan perkaitan bentuk dengan mata pelajaran untuk hari itu.

ABM:
Persembahan elektronik
- Beberapa bentuk yang
  biasa dilihat

KB:
- Mengenalpasti
- Menghubungkait

Nilai Murni:
- Berani menjawab
- Berdisiplin


LANGKAH 1
09:52 – 10:00 pagi
(10 minit)

Guru menerangkan teknik melipat dan menggunting sambil menyoal

a) Siapa pernah melipat dan
 menggunting kertas?

 b) Bagaimana menggunakan
 teknik melipat dan menggunting
 untuk menghasilkan corak
Guru juga turut memberi pengetahuan tentang teknik melipat dan menggunting.

Kelas dibahagikan kepada 5  kumpulan.
(Setiap kumpulan 5 orang ahli)

1.      Guru memberi alatan dan bahan pada murid.

2.      Guru memperincikan teknik melipat dan menggunting kepada murid melalui teori.

3.      Guru mempamerkan contoh kerja yang ingin dihasilkan.
4.      Guru memberikan penerangan tentang langkah keselamatan yang perlu dipatuhi oleh setiap murid.

5.      Guru mengatur kedudukan setiap kumpulan yang telah dibentuk.

6.      Murid akan membuat bersama guru mengikut peringkat


ABM:
- Kertas lukisan
- Kertas warna
- Gunting
- Gam
- Persembahan
  elektronik


 KB:
- Mengingati semula
- Mencirikan

Nilai Murni:
- Keyakinan diri
- Berdisiplin
- Berhati-hati

a.        

LANGKAH 2
10:00 – 10:15 pagi
(15 minit)

- Proses melipat dan menggunting

a) Guru memilih beberapa
    bentuk yang ingin digunakan.

b) Guru mengajar teknik yang  
    betul bagaimana melipat dan
    menggunting kertas warna

c) Guru memperincikan teknik
    melipat dan menggunting.

Guru memperincikan gerak kerja yang ingin dilakukan. Murid memerhatikan gerak kerja.

a)      guru melipat kertas warna kepada beberapa bahagian

b)      guru gunting secara bebas atau mengikuti bentuk-bentuk yang telah dipilih

c)      guru membuka lipatan dan menunjukkan hasil kerja

ABM:
- Kertas lukisan
- Kertas warna
- Gunting
- Gam
- Persembahan
  elektronik

 KB:
- Mengingati semula
- Menghubung kait

Nilai Murni:
- Keyakinan diri
- Berdisiplin
- Bekerjasama
- Berhati-hati

b.       

LANGKAH 3
10:15 – 10.35 pagi
(20 minit)

- Proses penghasilan kerja oleh
  murid
a) Murid memlilih beberapa   
    bentuk yang ingin digunakan

b) Murid melipat kertas warna
    mengikut kreativiti sendiri dan
    menggunting secara bebas atau
    mengikut bentuk yang telah
    dipilih bagi menghasilkan corak

c) Murid membuka lipatan dan    
    satu corak terhasil. Kemudian
    murid menampalkan pada kertas
    lukisan

d) Murid dapat menggunakan
    bentuk-bentuk yang pernah
    dilihat

e) Murid menyedari gabungan
    bentuk-bentuk akan   
    menghasilkan corak


a) Guru turut memantau kerja murid
    mengikut kumpulan

b) Guru menekankan tentang aspek  
    keselamatan dari segi penggunaan
    gunting

c) Guru menekankan tentang aspek
    menjaga kebersihan

d) Guru menekankan tentang aspek
    kerjasama dan saling tolong menolong
    sesama ahli kumpulan

ABM:
- Kertas lukisan
- Kertas warna
- Gunting
- Gam
- Persembahan
  elektronik

 KB:
- Ketepatan penyusunan
- Pengolahan
- Keseragaman

Nilai Murni:
- Kesabaran
- Berdisiplin
- Bekerjasama
- Keyakinan diri
- Menjaga kebersihan
- Berhati-hati 
c.        

PENUTUP
10:35– 10:45 pagi
(10 minit)

Merujuk kepada hasil pembelajaran:-

- menggunakan daya kreativiti
  untuk menghasilkan corak yang
  menarik dengan teknik yang
  mudah

Soalan:

- Apakah pengetahuan yang kamu
  perolehi berdasarkan aktiviti yang
  dilakukan sebentar tadi?

Murid masih dalam kumpulan masing- masing.

a)      Guru dan murid membuat rumusan tentang pelajaran untuk hari itu di samping aktiviti soal jawab dan penerangan yang di sampaikan oleh guru kepada murid.

b)      Murid diberi peluang untuk menjawab secara lisan

c)      Guru membuat penilaian dan komen terhadap hasil kerja murid-murid

d)     Corak yang menarik akan dipamekan di sudut seni kelas


ABM:
- Persembahan
  elektronik


 KB:
- Mengingati semula
- Menilai
- Membuat keputusan

Nilai Murni:
- Keyakinan diri
- Berdisiplin
- Menghargai pandapat
  kawan.    
a.        No comments:

Post a Comment