Assalamualaikum.....Salam Sejahtera........Salam 1 Malaysia..............Selamat berpuasa di Bulan Ramadhan al-Mubarak semoga Allah memberkati segala apa yang kita lakukan untuk kebaikan di dunia dan di akhirat ......amin ..ya..rabulalamin...

Thursday, 24 February 2011

Capan Tahun 1


Mata Pelajaran                                  :Pendidikan Seni Visual
Tahun                                                 :2 Biru
Umur                                                  :8 Tahun
Bilangan Murid                                 :28 Orang ( Lelaki = 18 orang, Perempuan = 10 orang)
Tarikh                                                :21 Mei 2008
Hari                                                    :Selasa
Masa                                                   :9.45 – 10.45 pagi
Bidang                                                :Membuat Rekaan dan Corak
Teknik                                                :Capan

Tajuk Pembelajaran                             : Membuat rekaan dan corak
                                                             - murid mempelajari tentang teknik capan untuk menghasilkan corak

Hasil Pembelajaran                              :Di akhir proses P&P murid akan dapat:
- menghasilkan satu corak dengan menggunakan teknik capan ubi kentang
                                                           
Kemahiran Berfikir                             :     -     Mengenalpasti                                     - Menyusun atur
-          Membuat pilihan                                 - Menjana idea kreatif
-          Menghubungkait                                 - Mengingati semula
-          Mencirikan                                          - Pengolahan
-          Keseragaman

Penerapan Nilai Murni                        :     -     Berdisiplin                                           - Menghargai pendapat kawan sekelas
-          Keyakinan diri                                                - Menjaga kebersihan
-          Berani menjawab                                - Berhati-hati


Alat Bantu Mengajar (ABM)              :Komputer riba (Persembahan Elektronik)

v  Ubi kentang
v  Contoh ukiran pada ubi kentang
v  Teknik capan


Bahan
Langkah
Ubi kentang
Set induksi
Contoh ukiran pada ubi kentang
Langkah kerja
Teknik capan
Langkah kerja
 - ubi kentang
 - warna air
 - Pisau NT
 - Berus lukisan
 - Bekas pembancuh warna
 - Kertas lukisan


Langkah kerja


Pengetahuan Sedia Ada :
v  Murid sendiri telah biasa melihat ubi kentang di rumah dan kedai
v  Murid pernah membuat ukiran pada ubi kentang
v  Murid pernah melihat ukiran pada ubi kentang


LANGKAH / MASA
ISI KANDUNGAN
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
CATATAN

SET INDUKSI
09:45 – 09:52 pagi
(5 minit)

Guru menunjukkan ubi kentang kepada murid-murid

Rujuk Lampiran

Guru kemudiannya menyoal murid- murid secara rawak:

a)      Apakah ini?

b)      Adakah murid pernah melihat ubi kentang?

c)      Apakah fungsinya dalam aktiviti hari ini?


1)      Guru menunjukkan ubi kentang sebagai langkah pengenalan kepada tajuk mata pelajaran untuk hari itu.

2)      Guru memperincikan perkaitan ubi kentang dan corak dengan mata pelajaran untuk hari itu.

ABM:
Persembahan elektronik
- ubi kentang

KB:
- Mengenalpasti
- Menghubungkait

Nilai Murni:
- Berani menjawab
- Berdisiplin


LANGKAH 1
09:52 – 10:00 pagi
(10 minit)

Guru menerangkan teknik capan sambil menyoal

a)  Apakah tujuan menggunakan
     ubi kentang?

b)  Mengapa memilih ubi kentang?

c)  Bagaimana menggunakan 
     menggunakan ubi kentang untuk
     membuat teknik capan?
Guru juga turut memberi pengetahuan tentang teknik capan
Kelas dibahagikan kepada 4  kumpulan.
(Setiap kumpulan 7 orang ahli)

1.      Guru mengarahkan murid mengeluarkan alatan dan bahan yang dibawa

2.      Guru memperincikkan teknik capan kepada murid melalui teori.

3.      Guru mempamerkan contoh kerja yang ingin dihasilkan.


4.      Guru memberikan penerangan tentang langkah keselamatan yang perlu dipatuhi oleh setiap murid.

5.      Guru mengatur kedudukan setiap kumpulan yang telah dibentuk.

6.      Murid akan membuat bersama guru mengikut peringkat


ABM:
- Ubi kentang
- Warna air
- Pisau NT
- Berus lukisan
- Bekas pembancuh
   warna
- Kertas lukisan
- Persembahan
  elektronik

 KB:
- Mengingati semula
- Mencirikan

Nilai Murni:
- Keyakinan diri
- Berdisiplin
- Berhati-hati
a.        

LANGKAH 2
10:00 – 10:15 pagi
(15 minit)

- Proses capan

a) Guru mengukir beberapa
    corak pada permukaan ubi kentang 
    yang ingin digunakan.

b) Guru mengajar teknik yang  
    betul bagaimana capan dilakukan

c) Guru memperincikan teknik
    capan.

Guru memperincikan gerak kerja yang ingin dilakukan. Murid memerhatikan gerak kerja

a)      guru membuat ukiran pada permukaan ubi kentang

b)      guru menyapukan warna pada ukiran di permukaan ubi kentang

c)      guru mengecop ukiran di atas kertas lukisan

d)     guru mengulangi proses capan dengan corak-corak yang lain menggunakan warna yang berbeza-beza

e)      guru menunjukkan hasil kerja

ABM:
- Ubi kentang
- Warna air
- Pisau NT
- Berus lukisan
- Bekas pembancuh
   warna
- Kertas lukisan
- Persembahan
  elektronik

 KB:
- Mengingati semula
- Menghubung kait

Nilai Murni:
- Keyakinan diri
- Berdisiplin
- Bekerjasama
- Berhati-hati 

LANGKAH 3
10:15 – 10.35 pagi
(20 minit)

- Proses penghasilan kerja oleh
  murid

a) Murid  membuat ukiran pada  
    permukaan ubi kentang

b) Murid  menyapukan warna pada
    ukiran di permukaan ubi kentang

c) Murid mengecop ukiran di atas
    kertas lukisan

d) Murid mengulangi proses capan
    dengan corak-corak yang lain
    menggunakan warna yang   
    berbeza-beza

d)     Murid menyedari barang-barang di sekeliling atau barng-barang terpakai boleh digunakan untuk melakukan teknik capan

e)      Murid mengetahui gabungan beberapa corak akan menghasilkan satu corak yang pelbagai
a) Guru turut memantau kerja murid
    mengikut kumpulan

b) Guru menekankan tentang aspek  
    keselamatan dari segi penggunaan
    pisau NT

c) Guru menekankan tentang aspek
    menjaga kebersihan

d) Guru menekankan tentang aspek
    kerjasama dan saling tolong menolong
    sesama ahli kumpulan

ABM:
- Ubi kentang
- Warna air
- Pisau NT
- Berus lukisan
- Bekas pembancuh
   warna
- Kertas lukisan
- Persembahan
  elektronik

 KB:
- Ketepatan penyusunan
- Pengolahan
- Keseragaman

Nilai Murni:
- Kesabaran
- Berdisiplin
- Bekerjasama
- Keyakinan diri
- Menjaga kebersihan
- Berhati-hati 
b.       

PENUTUP
10:35– 10:45 pagi
(10 minit)

Merujuk kepada hasil pembelajaran:-

- menghasilkan satu corak dengan
  menggunakan teknik capan ubi
  kentang

Soalan:

- Apakah pengetahuan yang kamu
  perolehi berdasarkan aktiviti yang
  dilakukan sebentar tadi?
- Selain ubi kentang, apakah bahan
  lain yang sesuai dijadikan medium
  capan?

Murid masih dalam kumpulan masing- masing.

a)      Guru dan murid membuat rumusan tentang pelajaran untuk hari itu di samping aktiviti soal jawab dan penerangan yang di sampaikan oleh guru kepada murid.

b)      Murid diberi peluang untuk menjawab secara lisan

c)      Guru membuat penilaian dan komen terhadap hasil kerja murid-murid

d)     Corak yang menarik akan dipamekan di sudut seni kelas


ABM:
- Persembahan
  elektronik

 KB:
- Mengingati semula
- Menilai
- Membuat keputusan

Nilai Murni:
- Keyakinan diri
- Berdisiplin
- Menghargai pandapat
  kawan.    
a.        

No comments:

Post a Comment