Assalamualaikum.....Salam Sejahtera........Salam 1 Malaysia..............Selamat berpuasa di Bulan Ramadhan al-Mubarak semoga Allah memberkati segala apa yang kita lakukan untuk kebaikan di dunia dan di akhirat ......amin ..ya..rabulalamin...

Monday, 22 February 2010

NOTA 970 / 2 LUKISAN


NOTA 970 / 2
LUKISAN (Praktikal)


Lukisan adalah satu karya seni yang dihasilkan menerusi garisan. Media yang dapat membentuk garisan lukisan adalah samada berbentuk kering atau basah di perkenalkan. Aspek-aspek utama yang perlu ditekankan dalam lukisan adalah:-
  • rupa dan bentuk
  • bayang
  • pembalikan
  • corak
  • jalinan.
  • chiaroscuro”
Bahan dan peralatan untuk Lukisan:
Kesesuaian alat dan bahan adalah penting untuk menghasilkan karya yang diinginkan. Apa yang penting sekali walau apapun bahan dan alat yang digunakan, karya semestinya menampakkan struktur halbenda/subjek yang dilukis.
  1. Pensil
-pensil digunakan pada peringat awal iaitu semasa membuat lakaran asas bagi subjek/ halbenda yang dilukis. Pensil dari ton 2H, 3H adalah digalakkan kerana ia kurang jelas.
-Sekiranya lukisan dibuat pada keseluruhan karya dengan menggunakan pensil, maka kepelbagaian ton pensil adalah perlu. Ini termasuklah H,HB, 2H, 3H serta B, 2B,4B, 6B ,BB atau seumpamanya mengikut kesesuaian.
  1. Pen
-pen yang sesuai adalah dari jenis “permanent” dan mempunyai saiz mata 0.1~0.5. Kepelbagaian saiz mata pen pun perlu mengikut kesesuaian karya dan jenis lorekan/garisan yang digunakan.Pen jenis permanent ini boleh ditindankan dengan warna jika perlu tanpa menjejaskan garisan / lorekan yang dibuat.
  1. Dakwat
-dakwat yang baik menjamin kesan-kesan garisan yang dibuat tidak mengembang. Dakwat digunakan hanya sekiranya pen yang digunakan adalah jenis yang menggunakan dakwat
Latihan Kawalan Pen:

Apabila membuat garisan /lorekan, pen hendaklah dikawal sebaik-sebaiknya untuk mendapatkan kesan yang dikehendaki. Garisan / lorekan perlu dibuat dengan konsisten iaitu garisan /lorekan dilukis dengan cermat /teliti dengan menekankan bentuk garisan/lorekan yang diinginkan. Jika perlu, kertas lukisan hendaklah di pusing-pusingkan untuk mendapatkan kesan yang dikehendaki.


Teknik-teknik Asas “strokes”(Lorekan)
1.lukisan garisan “line drawing”
-Bentuk,rupa dan “ton cerah” disarankan dengan penggunaan garisan “outline”/garisan tepi.
-Jalinan tidak ditonjolkan
-garisan “line drawing “digunakan untuk memperlihatkan rupa atau bentuk halbenda/subjek yang dilukis.
-ia merupakan garisan-garisan awal sebelum lukisan dibuat.


2.garisan kontur “contour lines”
-Garisan-garisan lembut seolah-olah - melingkari permukaan objek.
-Jelas untuk memperlihatkan objek bulat yang rata dan memberi unsur
aliran untuk subjek yang bergerak.Ini termasuklah permukaan yang kilat,
logam’, gelas dan aliran air.

-kesan dibuat samada lurus, panjang atau pendek dan disusun sebelah menyebelah mengikuti bentuk objek

-elakkan menyusun garisan kontur dalam deretan yang sama.-kesan dibuat bagi menampakkan pergerakan aliran air.
- permukaan kilat mempunyai “ton cerah”/penegasan cahaya.
- objek yang dilihat melalui gelas kelihatanseperti herot.
-bahagian “ton cerah, garisan-garisan dibuat jarang-jarang,
putus-putus atau dihilangkan.
-bahagian ton gelap, garisan-garisan dirapat-rapatkan atau
bertindih.2.garisan selari “parallel lines”

No comments:

Post a Comment