Assalamualaikum.....Salam Sejahtera........Salam 1 Malaysia..............Selamat berpuasa di Bulan Ramadhan al-Mubarak semoga Allah memberkati segala apa yang kita lakukan untuk kebaikan di dunia dan di akhirat ......amin ..ya..rabulalamin...

Wednesday, 14 July 2010

Cetakan Tahun 5

Mata Pelajaran:Pendidikan Seni Visual
Tahun: 5
Kelas: 5 KASTURI
Bil Murid: 40 orang
Tarikh:14.7.2010 (RABU)
Masa: 9:00a.m – 10:00a.m
Bidang: Membuat corak dan rekaan
Teknik: Cetakan
Alat: Berus
Bahan: Ubi kentang, kertas lukisan, warna poster, alat mengukir
Tajuk: Corak kenderaan
Hasil pembelajat: 1)Menghasilkan corak dgn alatan
2)Menjaga kebersihan diri
Kemahiran berfikir: Banding beza
Penerapan nilai: Cinta kepada alam sekitar


Langkah-langkah Aktiviti-aktiviti Bahan-bahan/
Nilai-nilai Teknik

Set induksi
+ 5 minit Guru menunjukkan sekeping kertas lukisan putih dan ubi kentang yang telah diukir.

Guru memberitahu murid-murid bahawa ubi kentang ialah “Cop Nama” guru.

Guru menggunakan warna poster dan mewarnakan ubi kentang dan mencetakan ubi kentang di atas kertas lukisan itu.

Guru mengemukakan tajuk hari ini-

Teknik cetakan Ubi kentang,kertas lukisan, warna poster Teknik cetakan

Langkah 1
+ 15 minit Guru menunjukan hasil lukisan-lukisan yang berkaitan dengan corak kenderaan yang telah disediakan

Guru meminta murid-murid mengambil perhatian untuk menelitikan lukisan tersebut.

Guru menerapkan nilai-nilai cinta kepada alam sekitar kepada murid-murid. Nilai-nilai:

Cinta kepada alam sekitar
Langkah 2
+ 15 minit Guru mengagihkan kertas lukisan dan menyuruh murid-murid mengeluarkan ubi kentang dan alat-alat yang disediakan.

Guru menerangkan langkah-langkah mengukir kentang ubi.

Guru melukis corak yang bertajuk “corak kenderaan” di atas papan hitam.

Guru meminta murid-murid menggunakan pensel melukis mengikut corak guru di atas kentang ubi.

Selepas melukis, murid-murid mula mengukir dengan alat mengukir.

Selepas mengukir, murid mewarnakan kentang ubi dan mencetakkan corak di atas kertas lukisan.

Guru memberi tunjuk ajar kepada murid-murid yang tidak pandai.
Ubi kentang, kertas lukisan, warna poster, alat mengukir

Melukis

Mengukir

Mewarna
Langkah 3
+ 15 minit Selepas siap lukisan itu, guru meminta murid-murid mengemaskan bahan-bahan.

Guru menerapkan nila-nilai menjaga kebersihan kepada murid-murid. Nilai-nilai:

Menjaga kebersihan
Penutup
+ 10 minit Guru menunjukan hasil lukisan murid-murid.

Guru meminta murid-murid bandingbeza hasil lukisan yang baik atau lemah dan mamberi pandangan.

Mengikut pandangan murid-murid,guru memilih hasil lukisan yang baik dan malekatkan di atas papan kenyataan. Kemahiran berfikir:

Banding beza

No comments:

Post a Comment