Assalamualaikum.....Salam Sejahtera........Salam 1 Malaysia..............Selamat berpuasa di Bulan Ramadhan al-Mubarak semoga Allah memberkati segala apa yang kita lakukan untuk kebaikan di dunia dan di akhirat ......amin ..ya..rabulalamin...

Thursday, 22 July 2010

Kaligrafi Tahun 5

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual
Tahun : 5
Kelas : 5 MELATI
Bil Murid : 40 Orang
Tarikh : 22.7.2010 (KHAMIS)
Masa : 9:00a.m – 10:00a.m
Bidang : Membuat corak dan rekaan
Teknik : Kaligrafi
Alat : Pen kaligrafi
Bahan : Kertas lukisan, dakwat
Tajuk : Corak bunga kaligrafi
Hasil pembelajar : 1) mengetahui menggunakan pen kaligrafi
2) menghasilkan satu corak yang mengguna teknik kaligrafi
Kemahiran berfikir: Banding beza
Penerapan nilai : rajin, menjaga kebersihan

Langkah-langkah Aktiviti-aktiviti Bahan-bahan/
Nilai-nilai Teknik
Set induksi
+ 5 minit Guru menunjukan hasil lukisan-lukisan yang menggunakan teknik kaligrafi yang telah disediakan.


Guru menanyakan murid-murid: Apakan itu teknik lukisan itu.”


Guru mengemukakan tajuk hari ini-

Teknik kaligrafi Hasil lukisan Teknik kaligrafi
Langkah 1
+ 15 minit
Guru meminta murid-murid mengambil perhatian untuk menelitikan lukisan tersebut.

Guru menerapkan nilai-nilai rajin kepada murid-murid. Nilai-Nilai:

Rajin
Langkah 2
+ 15 minit Guru mengagihkan kertas lukisan dan menyuruh murid-murid mengeluarkan alat-alat yang disediakan.

Guru menerangkan langkah-langkah melukis lukisan itu.

Guru melukis corak yang bertajuk “corak bunga kaligrafi”di atas papan hitam.

Guru meminta murid-murid menggunakan pen kaligrafi dan dakwat melukis mengikut corak guru di atas kertas lukisan.

Murid-murid mula melukis.

Guru memberi tunjuk ajar kepada murid-murid yang tidak pandai
Pen kaligrafi, kertas lukisan, dakwat

Melukis
Langkah 3
+ 15 minit Selepas siap lukisan itu, guru meminta murid-murid mengemaskan bahan-bahan.

Guru menerapkan nila-nilai menjaga kebersihan kepada murid-murid Nilai-nilai:

Menjaga kebersihan
Penutup
+ 10 minit Guru menunjukan hasil lukisan murid-murid.

Guru meminta murid-murid bandingbeza hasil lukisan yang baik atau lemah dan memberi pandangan.

Mengikut pandangan murid-murid,guru memilih hasil lukisan yang baik dan melekatkan di atas papan kenyataan Kemahiran
Berfikir:

Banding beza

No comments:

Post a Comment