Assalamualaikum.....Salam Sejahtera........Salam 1 Malaysia..............Selamat berpuasa di Bulan Ramadhan al-Mubarak semoga Allah memberkati segala apa yang kita lakukan untuk kebaikan di dunia dan di akhirat ......amin ..ya..rabulalamin...

Friday, 6 August 2010

Corak Tidak Terancang Tahun 4

Matapelajaran : Pendidikan Seni Visual
Tahun : 4M
Bilangan murid : 30 orang
Tarikh : 6.8.2010 (Jumaat)
Masa : 7:30 – 8:30 (1 jam)
Bidang : Mencorak dan membuat rekaan
Jenis : Teknik tidak terancang
Teknik : Percikan
Alat : Berus gigi, berus warna, daun
Bahan : Warna poster, kertas lukisan
Hasil pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat ;
1. Menghasilkan sekeping kertas bercorak teknik percikan
2. Menggunakan penggunaan warna kontra
Kemahiran berfikir : Menghubung kait
Penerapan nilai : Berdisiplin, berkerjasama, menjaga kebersihan
Tajuk : Kertas pembalut hadiah

Langkah/Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Catatan
Set Induksi
( 3 Minit ) Memaparkan gambar dan membuat pembandingan. 1) Guru memaparkan sekeping kertas pembalut hadiah yang dibeli oleh guru sebagai idea untuk murid.
2) Guru memaparkan sekping ketas pembalut hadiah yang dihasilkan oleh guru dengan menggunakan teknik renjisan dan percikan
3) Guru bertanya soalan dan soalan dijawab oleh murid.
a) Apakah perbezaan antara dua keeping kertas pembalut hadiah ini? (kertas pembalut hadiah pertama adalah dihasilkan oleh mesin manakala kertas pembalut hadiah kedua dihasilkan oleh guru dengan menggunakan teknik renjisan dan percikan ).
4) Guru memulakan topik hari ini : menggunakan teknik renjisan dan percikan untuk menghasilkan sekeping kertas pembalut hadiah.
Alatan:
Gambar: kertas pembalut hadiah

Kemahiran Berfikir: Membuat Perbandingan


Penerapan Nilai: Berdisiplin

Langkah 1: Penyampaian (Pemerhatian) (12 Minit) Memberi penerangan 1) Guru memberi penerangan tentang teknik untuk menghasilkan percikan
2) Guru memberitahu murid tentang bahan yang perlu disediakan ialah warna, berus gigi dan berus warna.
3) Guru menerangkan dan menulis langkah-langkah di papan hitam supaya murid dapat mengaplikasikan teknik percikan untuk menghasilkan sekeping kertas pembalut hadiah.
Alatan: Warna, berus gigi dan berus warna

Penerapan Nilai: Berdisiplin
Langkah 2: Penerokaan
(15 Minit) Membuat demonstrasi 1) Guru membuat demonstrasi satu kumpulan demi satu kumpulan.

2) Guru mengingatkan murid-murid bersikap sabar supaya dapat menghasilkan sebuah lukisan yang berkualiti.

3) Guru mengadakan sesi soal jawab untuk murid, supaya murid-murid lebih memahami tentang tajuk pada hari ini
Alatan: Warna, berus gigi dan berus warna

Penerapan Nilai: Berdisiplin

Langkah 3: Penghasilan (20 Minit) Perlaksanaan 1) Murid-murid bermula untuk menghasilkan sekeping kertas pembalut hadiah dengan menggunakan teknik percikan.

2) Guru membimbing dan member pertolongan kepada murid-murid supaya mereka dapat melaksanakan teknik percikan dengan betul.
Alatan:
Warna, berus gigi dan berus warna

Penerapan nilai: Berdisiplin
Langkah 4: Penilaian
(6 Minit) Membuat penilaian 1) Guru membuat penilaian terhadap lukisan murid-murid.
2) Guru member pujian kepada murid yang dapat menghasilkan lukisan yang baik.
3) Manakala guru member pendapat kepada murid yang lemah dalam bidang seni supaya memahami kelemahan mereka.
4) Guru memaparkan lukisan yang berkualiti di papan kenyataan kelas.
Penerapan Nilai: Berdisiplin

Langkah 5:
Penutup
(4 minit) Mengemas 1) Murid-murid diminta untuk mengemas tempat duduk sendiri dan seluruh bilik darjah.
2) Pengemasan ini bertujuan untuk memupuk sikap murid-murid berdisiplin dan bertanggjawab untuk menjaga kebersihan. Penerapan nilai :
Menjaga kebersihan

No comments:

Post a Comment