Assalamualaikum.....Salam Sejahtera........Salam 1 Malaysia..............Selamat berpuasa di Bulan Ramadhan al-Mubarak semoga Allah memberkati segala apa yang kita lakukan untuk kebaikan di dunia dan di akhirat ......amin ..ya..rabulalamin...

Tuesday, 10 August 2010

Corak Terancang


Mata Pelajaran           :       PendidIkan Seni Visual
Kelas                          :       4 KEMBOJA
Bil Murid                   :       35 orang
Tarikh                        :       10.08-2010 (Selasa)
Masa                          :       10.30 am – 11.30 am
Bidang                       :       (B) membuat corak dan rekaan
Jenis                           :       Terancang
Alat                            :       Gunting
Bahan                        :       Kertas lukisan
Hasil pembelajaran    :       Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat :-
i)              Menghasilkan sekeping kertas corak
ii)            Memahami teknik lipatan dan guntingan
Kemahiran                 :       Menghubung kait
Penerapan nilai          :       Bersabar
Tajuk                          :       Rekaan corak alas meja                                                                                                             
Langkah-langkah

Isi pelajaran
Aktiviti dan pengajaran pembelajaran
Catatan

Set Induksi
(3 minit)

pic1.jpg


Soalan :
i)     Apakah yang kamu nampak menerusi gambar ini ?

Lipatan dan guntingan gambar lembu


1.      Guru menunjukkan gambar-gambar lipatan dan guntingan melalui komputer untuk menarik perhatian murid tentang tajuk yang akan diajar.
2.      Guru bertanya kepada murid tentang soalan.

Alatan :
Komputer

Strategi :
Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif

Penyampaian
(10 minit)

pic2.jpg

pic3.jpg

pic4.jpg
Contoh-contoh lipatan dan guntingan
1.      Guru memperkenalkan tajuk yang akan diajar.
2.      Guru mengajarkan tentang teknik lipatan dan guntingan.
3.      Guru mempamerkan contoh-contoh lipatan dan guntingan.
4.      Guru memberikan penerangan tentang teknik dan proses lipatan dan guntingan.
5.      Guru menunjukkan cara lipat dan cara guntingan.


Alatan :
Komputer

Penerokaan
(8 minit)

pic5.jpg
Lukisan corak seni

1.      Guru menyuruh murid lukiskan corak seni tekat.
2.      Guru menyuruh murid ambil perhatian :
3.      Semasa melukis corak seni mestilah secara besar kerana lebih mudah menguntingkan kertas warna.
4.      Guru meronda seluruh kelas untuk mengetahui murid dapat memahami bentuk corak seni tekat.

Alatan :
Kertas warna

Strategi :
Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif

Penghasilan
(25 minit)

pic10.jpg

1.      Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan.
2.      Guru membahagikan bahan-bahan seperti kertas lukisan, kertas warna dan gunting kepada setiap kumpulan.
3.      Murid memulakan aktiviti dengan bimbingan guru mengikut teknik yang diajar.
4.      Guru menerapkan nilai murni :-
5.      Semasa menjalankan aktiviti murid mestilah berhati-hati menggunakan gunting.
6.      Guru meronda seluruh kelas dan member bantuan kepada murid.


Alatan :
Kertas lukisan, kertas warna dan gunting

Penerapan nilai :
Berhati-hati

Penilaian
(7 minit)

pic8.jpg
Hasil guntingan

1.      Guru membuat penilaian hasil kerja murid.
2.      Guru mempamerkan hasil kerja murid di hadapan kelas.
3.      Guru memberikan komen bersama-sama dengan murid tentang hasil kerja mereka.
4.      Guru memperbaiki atau memuji hasil kerja murid.
5.      Hasilan yang menarik dipamerkan disudut seni.
6.      Guru juga member dorongan dan galakkan kepada murid.
7.      Murid merasa bangga dengan hasil kerja yang telah dibuat.Penutup
(4 minit)


1.      Hasilan yang menarik ditunjukkan kepada rakan untuk mendapatkan pandangan.
2.      Guru memberikan komen bersama-sama dengan murid tentang hasil kerja mereka.
3.      Murid disuruh mengemas dan membersihkan kawasan masing-masing.
4.      Guru menerapkan nilai murni.


Penerapan nilai :
Kebersihan persekitaran


No comments:

Post a Comment