Assalamualaikum.....Salam Sejahtera........Salam 1 Malaysia..............Selamat berpuasa di Bulan Ramadhan al-Mubarak semoga Allah memberkati segala apa yang kita lakukan untuk kebaikan di dunia dan di akhirat ......amin ..ya..rabulalamin...

Wednesday, 20 July 2011

TOPIK 4 PENGETAHUAN ASAS DALAM SENI VISUAL

• Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah menjurus kepada seni tampak bidang:
i. Menggambar
ii. Membuat Corak dan Rekaan
iii. Membentuk dan membuat binaan
iv. Mengenal Kraf Tradisional
Estetika dalam Pendidikan Seni Visual
a) Peniruan (menterjemah secara langsung objek) sebagai representasi gambar dan imej
b) Ekspresi dalam Perasaan dan Emosi – sedih, gembira
c) Menggunakan Kaedah Formalistik – penguasaan unsur-unsur seni seperti garisan, warna, ruang, jalinan, bentuk dan rupa.
d) Keaslian – keunggulan idea atau gagasan
Unsur-unsur Seni
a) Garisan
b) Warna
 Warna terdiri daripada:
i. Warna asas – biru, merah dan kuning
ii. Warna sekunder – kuning dicampur biru = hijau, merah dicampur biru = ungu, kuning dicampur merah = oren
iii. Warna tertier – warna asas + warna sekunder
c) Jalinan
 Jalinan ialah kesan yang terdapat pada sesuatu permukaan objek sama ada kasar, halus , kesat dan sebagainya.
 Jalinan wujud secara semula jadi atau dari buatan manusia.
 Jalinan yang wujud secara semula jadi mempunyai fungsi yang tersendiri dari ciptaan Yang Maha Kuasa.
 Jalinan terbahagi dua jenis:
i. Jalinan tampak
ii. Jalinan Sentuh
d) Rupa
 Cantuman antara dua hujung garisan iaitu permulaan garisan dan penghujung garisan.
 Rupa organik (garisan luaran yang berbagai) dan rupa geometri (bentuk yang khusus)
e) Bentuk
 Bentuk secara mudahnya mempunyai isipadu
i. Bentuk Ilusi (maya) – dalam bentuk gambar, catan, foto, illustrasi, adalah berbentuk dua dimensi
ii. Bentuk konkrit – bersifat tiga dimensi, maujud, berisipadu atau berjisim dan mempunyai ton, warna, jalinan dan ruang
f) Ruang
 Merupakan kawasan di antara atau kawasan di sekeliling objek
Prinsip Rekaan
a) Harmoni
 situasi yang selesa
b) Penegasan
 menarik perhatian si pemerhati
c) Imbangan
 agihan ruang dari segi kedudukannya
d) Kontra
 percanggahan atau berlawanan dengan ciri-ciri
e) Pergerakan
 sebagai kekuatan imej gambar itu
f) Kesatuan
 menimbulkan sesuatu tema atau keseragaman pendapat
g) Kepelbagaian
 kombinasi dari pelbagai gagasan, nilai dan persembahan.

No comments:

Post a Comment