Assalamualaikum.....Salam Sejahtera........Salam 1 Malaysia..............Selamat berpuasa di Bulan Ramadhan al-Mubarak semoga Allah memberkati segala apa yang kita lakukan untuk kebaikan di dunia dan di akhirat ......amin ..ya..rabulalamin...

Monday, 4 July 2011

TOPIK 2 KANAK-KANAK DAN SENIKeperluan dan Keinginan Asas Kanak-kanak (JERISE)
1)    Berdasarkan teori Pembelajaran Maslow
·         Pastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi seperti keperluan fisiologi iaitu makanan, minuman dan pakaian.
·         Jadikan suasana bilik darjah yang kondusif.
·         Memupuk nilai penghargaan kendiri di kalangan pelajar serta memberi motivasi dan peneguhan yang sesuai.
·         Merancang aktiviti pengajaran berdasarkan kebolehan pelajar.
·         Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan supaya pelajar memahami diri, menerima diri dan melibatkan diri secara aktif.

(a)  Jasmani dan fizikal yang sihat
·         Tubuh badan yang sihat akan membuatkan pelajar bertambah kreatif dalam pemikirannya.
·         Untuk itu, penyediaan pemakanannya adalah penting untuk perkembangan tubuh badan dan fizikal pelajar yang sihat.

(b)  Emosi yang stabil
·         Emosi pelajar perlulah stabil, peranan ibu bapa dan guru ketika berinteraksi perlulah menunjukkan contoh-contoh yang terbaik.

(c)  Kerohanian yang membanggakan
·         Tahap kerohanian yang dimiliki adalah tinggi.

(d)  Kefahaman intelek yang tinggi
·         Pelajar perlu mempunyai tahap intelek yang tinggi dan dapat berfikir dengan tepat sebelum membuat sesuatu tindakan.(e)  Perhubungan sosial yang menggalakkan
·         Perhubungan sesama kanak-kanak hendaklah dalam keadaan yang harmoni dan saling berinteraksi antara satu sama lain tanpa ada perbalahan.

(f)   Kefahaman tentang nilai-nilai estetik
·         Setiap kanak-kanak perlu mempunyai kefahaman yang kuat tentang nilai-nilai estetik yang terdapat dalam pendidikan seni visual.

(g)  Estetik
·         Latihan-latihan perlu diperbanyakkan supaya kanak-kanak dapat mempelajari konsep penghargaan terhadap sesuatu apa yang dilihat atau dilakukan
·         Diterapkan ke dalam minda kanak-kanak maka konsep estetik dapat ditanam seterusnya.

Seni dan Perkembangan JERISE Kanak-kanak Mengikut Tahap
1)    Ciri-ciri perkembangan kanak-kanak
·         Perkembangan dan pertumbuhan mempunyai arah tertentu. Perkembangan dan pertumbuhan adalah berperaturan dan dapat dianalisis, baik pada peringkat lahir, mahupun pada peringkat sudah lahir. Perkembangan berlaku dalam dua arah, iaitu dari kepala ke kaki (cephalocaudal) dan dari tengah ke tepi (proximodistal).
·         Susunan perkembangan adalah serupa bagi semua ahli dalam satu-satu jenis. Kanak-kanak berkembang secara berperingkat.
·         Perkembangan berlaku daripada keadaan yang menyeluruh kepada keadaan tertentu.
·         Perubahan bersifat kualiti tidak dapat diukur secra tetap tetapi dapat dilihat daripada perubahan sifat.
·         Proses perkembangan berterusan iaitu daripada permulaan hingga akhir hayat, iaitu peringkat matang.
·         Ia timbul daripada tindakan saling berkait antara pertumbuhan fizikal dan pembelajaran.
·         Perkembangan dipengaruhi oleh baka dan persekitaran.

Mengenal Konsep Aktiviti Motivasi Pembelajaran Mengikut Tahap Perkembangan JERISE
1)    Ciri-ciri perkembangan dan ciri-ciri ekspresi
·         Beri peluang untuk bekerja dengan berbagai-bagai bahan, cara dan teknik kanak-kanak dapat meneroka secara kreatif dengan variasi yang tidak terhad dan tidak terkongkong.
·         Aktiviti seni juga mudah direka bentuk untuk mendekati keperluan dan naluri ingin tahu kanak-kanak, seperti menyentuh, mengguling, mengguli, meramas, menggosok, mendengar, mengesan bunyi, menghidu, meniru aksi untuk mengenal sesuatu.
·         Aktiviti seni juga mudah dilaksanakan ketika bermain dan boleh dikaitkan dengan sesuatu yang digemari dan diminati.

Mengenal Konsep Aktiviti untuk Melibatkan Murid Secara Aktif, Kreatif dan Menyeronokkan.
1)    Kreativiti
·         Proses kreativiti boleh melibatkan
-       Perasaan dalaman kanak-kanak, imaginasi dan kreativiti
-       Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan tindakan yang diambil.
-       Kebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya secara lahiriah.

2)    Pemahaman
·         Aktiviti pergerakan – Memahami asas-asas pergerakan seperti penggunaan ruang, masa, imbangan berat badan dan daya atau aliran.
·         Aktiviti bermain – Memperkembangkan konsep pembentukan kendiri, seperti meningkatkan kefahaman dari segi emosi, sosialisasi, kebudayaan, fizikal, rohani dan nilai-nilai murni.
·         Lagu – Di dalam lagu, kanak-kanak akan dapat menambahkan keyakinan diri.
·         Aktiviti lakonan – Dapat memahami sesuatu konsep dengan lebih jelas lagi, menjadikannya sebagai seorang yang kreatif, inovatif, bertanggungjawab dan dapat membina sosialisasi dengan lebih baik serta dapat mengawal emosi dengan sempurna dan berkeyakinan diri.

3)    Konsep kesedaran sendiri
·         Memberi dorongan, bantuan, dan sokongan kepada usaha pembelajaran.
·         Memberi bimbingan yang wajar dengan membetulkan kesilapan pelajar dalam proses pembelajaran.
·         Mengajar pelajar mengikut cara kebolehan mereka supaya mereka sentiasa menikmati pengalaman berjaya dan seterusnya meningkatkan perasaan penghargaan kendiri dan keyakinan.
·         Menerima pelajar-pelajar sebagai sebahagian dirinya.
·         Menggalakkan interaksi positif di kalangan rakan sebaya.
·         Memberi peluang kepadanya memainkan peranan yang penting.
Memupuk nilai-nilai yang baik daripada rakan sebaya dan guru.

No comments:

Post a Comment