Assalamualaikum.....Salam Sejahtera........Salam 1 Malaysia..............Selamat berpuasa di Bulan Ramadhan al-Mubarak semoga Allah memberkati segala apa yang kita lakukan untuk kebaikan di dunia dan di akhirat ......amin ..ya..rabulalamin...

Friday, 8 July 2011

TOPIK 3 DERIA DAN SENI


Perkembangan Kepekaan Deria
Pelajar mula mendapat kematangan dalam perkembangan kepekaan deria semasa ia masih bayi lagi iaitu ketika berumur 0-2 tahun, mula matang ketika berumur 6-12 tahun.
Sentuhan biasanya dilakukan dengan menggunakan jari. Ini merupakan aspek perkembangan psikomotor yang mula-mula diperolehi oleh kanak-kanak. Sebelum kanak-kanak itu mula untuk berbahasa.
·          Mendengar melibatkan deria telinga. Untuk aktiviti yang dijalankan pada deria ini lebih menumpukan kepada persoalan apa yang mereka dengan?
·          Melihat menggunakan deria mata yang mengakibatkan pengamatan dan pemerhatian.
·          Rasa merupakan gerak hati atau kata hati pelajar, membuat sesuatu persepsi dengan tepat. Persepsi bermaksud seseorang membuat interpretasi atau memberi makna kepada rangsangan yang diterima oleh derianya.
Terdapat dua prasyarat bagi pembelajaran pergerakan.
·        Pelajar mesti mempunyai sikap dan tujuan positif terhadap aktiviti pembelajaran.
·        Dalam proses pembelajaran, pengetahuan yang sedia ada dalam struktur kognitif pelajar harus digunakan untuk mengaitkn dengan pelajaran baru.
Ø  Hidu lebih menekankan kepda aspek penanggapan dengan penekanan kepada strategi:
§   Kebolehan Mental Pelajar – Setiap pelajar mendapat pembelajaran optima mengenai konsep yang diagar oleh guru.
§    Pendekatan Pengajaran- untuk membentuk penganggapan yang baik.
§   Pendekatan Inkuiri Penemuan- Pelajar mencari maklumat sendiri mengenai konsep melalui situasi penyelesaian masalah. Pelajar akan berfikir dan menaakul secara mental dengan menggunakan organ deria untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
§   Pendekatan Resepsi- Guru menyampaikan maklumat mengenai konsep secara langsung dengan bergantung kepada pelajar.
§   Pendekatan Deduktif- Guru menghuraikan prinsip dan ciri- ciri penting dalam sesuatu konsep dengan diikuti dengan contoh- contoh spesifik yang mengukuhkan konsep tersebut.

Kepentingan Kepekaan Deria
·        Pancaindera (telinga) – pemprosesan kognitif
·        Gambar kereta (alam sekitar)
·        Otak manusia (pengamatan) (apabila kereta berlanggar)
·        Manusia sakit (penanggapan) konsep.

No comments:

Post a Comment